Het KPGRV viert op 25 november 2017 het 150-jarig bestaan

“Alzoo rederijkers!” Zo begon de brief van 7 maart 1867 aan de rederijkerskamers in de provincie Groningen met het voorstel het Provinciaal Groninger Rederijkers Verbond (PGRV) op te richten.

Dit jaar is dat 150 jaar geleden. Deze mijlpaal viert het KPGRV met een groots jubileumfeest op zaterdag 25 november 2017 in Het Trefcentrum te Bedum van 14.30 tot 22.30 uur.

Speciaal voor het jubileum maakt het KPGRV een film in samenwerking met de opleiding Kunst en Multimedia van het Noorderpoort. Op basis van wat (oud)leden vertellen wordt de film door het Noorderpoort ingevuld met bewegende beelden, geluidsfragmenten, teksten en foto's. De film gaat een half uur duren en zal zijn première beleven op 25 november 2017.

Daarnaast kunnen de aanwezigen genieten van een vrije bijdrage van de kamer Praedinius. Ook worden er eenakters op de planken gebracht door de kamers Thalia, Sappho en Ons Genoegen. En de kamer Tollens verzorgt een combinatie van gedichten en muziek. Het jubileum wordt afgesloten door de kamer Eendracht met cabaret. Uiteraard is er ook een gezellig diner.

Het jubileum biedt een unieke kans om kennis te maken met de rederijkerij. En voor de oud-rederijkers is het een mooie gelegenheid om herinneringen op te halen. Tot heden hebben zich al 115 bezoekers aangemeld. Als u het jubileum ook wilt bijwonen dan kunt zich opgeven bij Froukje Boersma-van Dijk (froukjeboersmavandijk@gmail.com). En als u nog vragen heeft, dan kunt u haar bereiken op telefoonnummer 0594-504813.

Het KPGRV vraagt speciaal aan de oud-leden om na te gaan wie nog meer oud-rederijker is geweest en hem/haar te attenderen op het jubileum van het KPGRV.

Als u zich uiterlijk 11 oktober opgeeft, benaderen wij u - als u deelneemt aan het diner - half oktober met een betalingsverzoek daarvoor.

Wij zijn heel verheugd over de al aangemelde bezoekers en hopen ook u te mogen begroeten.

Met vriendelijke groet,

Jubileumcommissie KPGRV,
Winnie van Hasselt
Froukje Boersma-van Dijk
Abel ten Have