De rederijkerskamer PRAEDINIUS is gezeteld in Winsum (Gron.) De kamer is opgericht op 17 november 1871 en is nog steeds actief bezig met het rederijken.

Dit rederijken betekent voor de leden van PRAEDINIUS:

Ongeveer maandelijks een bijeenkomst waar men bezig is met allerlei verschillende onderwerpen die met taal te maken hebben Verder zijn de leden actief bezig met TONEEL. Dit varieert van het schrijven en spelen van stukkken tot het maken van decors en belichting voor de uitvoeringen. Voor meer informatie kunt u bellen met :

Koert Snitjer, voorzitter
0595-4247 of 06-11289705
of met
Walter Vermue, secretaris tel. 050-5515748